Hva er design?

Mange har et bilde av hva som er god design, god kommunikasjon. Noen mener å vite bedre enn andre hva som virker beste.
Vårt forhold til god kommunikasjon er å bruke god design som virkemidel til å gjøre deg synlig, interessant og treffe din målgruppe der de er.
Det handler om gode historier med visuelle virkemidler fra farger, foto, illustrasjon og ikke minst tydelig typografi.

Hvordan når vi våre kunder?

Å skape en troverdig kommunikasjonsplattform med go design, kan være utfordrene.
Derfor har vi noen reelle spårsmål som du bør tenke over før vi starter.

HVOR ER DU NÅ?
– beskriv gjerne din bedrifts nåværende posisjon i markede.
– beskrivelse også hva selskapet og dets viktigste tjenester/produkter (inkludert nøkkelfordeler)
– hvilke distribusjonskanaler har du idag.
– har du kontrol på markedet ditt (størrelse og verdi)
– hvilke posisjon har din bedrift i markedet idag ( sett gjerne oppen en liste med dine konkurenter fra 1-10)
– hvilke kommunikasjonstiltak gjør du idag ved hjelp av design, Trykk, webside, tv Skilt Reklame.

Hvem er de viktigste konkurrentene
– hvilke markedsaktiviteter gjør de?
– hva skiller deg fra dem?
– hva er din USP? (Unique selling proposition)
– hva er din bedrifts største utfordring. (vær erlig og skriv det ned punktvis…)

HVOR VIL DU?

Hvor ønsker du å være etter å ha hatt suksess med kommunikasjonstiltakene?

– hva vil du oppnå med kommunikasjonsaktivitetene, hvilken posisjon ønsker du å oppnå?
– skriv ned et hovedmål (kvantitativt og/eller kvalitativt, tydelig og kommuniserbart)

HVA MÅ VI GJØRE FOR Å KOMME DIT

MARKEDSSTRATEGI

– hvordan ser det totale bildet ut?
– hvilke andre tiltak er satt i gang?
– møter vi noen kommunikasjonshindringer, hva blir våre største utfordringer?

KAMPANJESTRATEGI
– hva skal vi gjøre i denne kampanjen?
– medier
– hovedbudskap

HVEM MÅ VI SNAKKE TIL?
Hvem og hvordan er målgruppen?

– alder, kjønn, bosted, familiesituasjon, livstil
– bruk av selskapet/produktet, jobbsituasjon/stilling
– hvilke problemer kan vi løse for dem?

Vi gjøre egne undersøkelser i tillegg som input til den kreative briefen
Konsentrer opplysningene om beslutningstagerne.

HVORDAN VET VI AT VI HAR NÅDD FREM?
– hvordan skal resultatene måles?
– når skal de måles, hvem skal måle?

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
– budsjetter og ønsket timing
– foreligger det en medieplan?
– er det dokumenter og filer som byrået trenger?
– hvilke lover og regler må vi forholde oss til?

Reklamebyrået abc Partner as kan hjelpe deg med design.